هنرستان انفورماتيك تهران
 
 

به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع خوش آمدید. در این پایگاه امکاناتی جهت دسترسی معلمین به اطلاعات دانش آموزان و بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی دانش آموزان قرار داده شده است. همچنین دانش آموزان و یا اولیای ایشان از طریق این شبکه قادر خواهند بود آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی خود یا فرزندانشان را ملاحظه نمایند.

سرآمد - نرم افزار مديريت مدارس و آموزشگاهها